E.H.B.O

Ongelukken in het verkeer komen dagelijks voor.
In Nederland zijn er diverse verkeersafspraken, regels en signalen welke moeten maken dat het verkeer veilig is.
Ondanks dat het in ons land goed geregeld is komen er toch regelmatig situaties voor waardoor er een ongeluk ontstaat.
Met name voor taxi chauffeurs en vervoersbedrijven is het erg belangrijk dat zij weten hoe zij moeten handelen in geval van een ongeval aangezien zij dagelijks onderdeel uitmaken van het verkeer.
De cursus Levensreddend handelen
Tijdens de cursus levensreddend handelen gaan wij in op de letsels welke kunnen ontstaan tijdens een ongeluk in het verkeer, hoe je kunt reanimeren en hoe je dient te handelen bij ernstige bloedingen of shock.

Onderwerpen welke tijdens de cursus levensreddend handelen worden behandeld zijn onder andere:

  • de vijf belangrijkste punten bij het verlenen van eerste hulp in het verkeer
  • reanimeren (beoordeling slachtoffer, borstcompressie geven en beademen)
  • hoe te handelen bij ernstige bloeding en shock
  • hoe te handelen bij letsel na een ongeval

    Daarnaast is er de mogelijkheid tot het toevoegen van specifieke onderwerpen en maatwerk.
    Alle chauffeurs van Taxi 2038000 zijn in het bezit van dit certificaat en krijgen om het jaar een oproep voor een herhaaltraining.

Bron: Taxi Schimmel